ottoschick.org

OBJEKTIF ESTRATEJIK  ( STRATEGIC OBJECTIVE )

 

Chak moun nan Ayiti ki vle aprann Angle, ka resevwa

imedyatman ak gratis, tout materyo li bezwen pou vini

100 pousan kouran nan Angle

 


Every person in Haiti who wants to learn english, can receive

immediately and for free, all materials they need to become

100 percent fluent in English